Contact Us
  • No. 175 Hufa Road, Fengxian District, Shanghai
  • No. 6 Shenshan Industrial Park, Hengli Town, Dongguan City, Guangdong Province
  • Mail: 001@x-rhea.com
  • Contact: Yu Xianrong
  • Tel.: +86-21-33616069
  • Fax: +86-21-33616012